Websites Die Iedere Ondernemer Regelmatig Moet Lezen

laptop-849799_1280Ondernemersplein
Deze site geeft informatie die alle ondernemers moeten weten op het gebied van wet- en regelgeving. Dit zijn alle eisen waar een bedrijf aan moet voldoen. Onder andere waar een administratie aan moet voldoen en hoe lang deze bewaard moet blijven. Ook is er aandacht voor de verschillende soorten belasting die er voor diverse bedrijfsvormen afgedragen moet worden.

Daarnaast is er veel informatie te vinden over bijvoorbeeld financiering en een bedrijfsplan maken. Niet alleen de regels van overheidswege worden beschreven, de site bied ook veel tips en informatie over onder andere internationaal ondernemen, duurzaam ondernemen, innovatie en ontwikkeling en het organiseren van een bedrijf. Het is beslist een site om regelmatig te bezoeken omdat er nog wel eens regels veranderd worden.

Werkkostenregeling
Deze site van de Rijksoverheid geeft informatie over alles wat betreft de invoering van de werkkostenregeling. Sedert 1 januari 2015 is deze regeling van kracht en verplicht de werkgever om alle vergoedingen boven de vrije ruimte van het loon te belasten. Uitsluitend 1,2% van het fiscale loon mag nog als werkkosten worden gerekend. Hiermee vervallen allerlei voordelen die de werknemer voorheen had. De werknemer is verplicht hier een registratie van bij te houden, hetgeen voor sommige werkgevers een behoorlijke aanslag is op beschikbare werkkrachten en uren.

Administratiepakketten
Voor zowel de startende ondernemer als voor de door de wol geverfde zakenman is het belangrijk om de administratie goed op orde te hebben. Afgezien van de regels die de belastingdienst stelt aan een administratie, is het voor elk bedrijf nuttig om een goed inzicht te hebben in de cijfers. Maar niet alleen de geldstromen zijn belangrijk om goed op een rijtje te hebben. Ook de voorraad en de relatiebeheer zijn belangrijke zaken om goed te regelen.

Op deze website worden verschillende soorten administratiepakketten onder de loupe genomen. Van off-line pakketten tot online abonnementen voor de financiele administratie. Ook voor ondernemingen die hun boekhouding goed op de rit hebben, is het van belang om hier de nieuwe ontwikkelingen regelmatig te volgen. Het kan immers zijn dat innovaties binnen het bedrijf een wat andere administratieve benadering noodzakelijk maken.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in Nederland is in 2014 weliswaar gedaald, maar het blijft toch een onderwerp waarbij de aandacht niet moet verslappen. Met name langdurig zieke werknemers kosten een bedrijf veel geld. Niet alleen vanwege de salariskosten, maar ook moet de onderneming de nodige inspanning leveren om de zieke te begeleiden en te reïntegreren. Voorkomen is hierbij natuurlijk de allerbeste medicijn.

Deze website geeft veel informatie over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over pesten op het werk. Het blijkt dat het steeds belangrijker wordt om pestprotocollen in te voeren, zodat signalen eerder opgevangen kunnen worden en zo voorkomen kan worden dat werknemers ziek worden. Ook wordt er aandacht besteed aan verschillende strategieën bij ziekteverzuim en de rol van het UWV. Er is aandacht voor hoe om te gaan met stress en overwerk. Regelmatig verschijnen er nieuwe artikelen op deze site die zeer actueel zijn.

Gezondheid
TNO arbeid heeft in samenwerking met een aantal regionale partners een website ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan gezondheid binnen het bedrijf. Als organisatie kun je op diverse niveau’s bijdragen aan de gezondheid van de werknemers en zo het ziekteverzuim terugdringen. Maar het gaat niet alleen om voorkomen van ziekte. De stelling is dat een fitte werknemer ook productiever is en betere prestaties levert. Daarnaast zorgt een goed gezondheidsbeleid aantoonbaar voor minder verloop van personeel.

Er komen verschillende zaken aan de orde zoals beweging, gezond eten, alcohol en drugs, roken, stress en ontspanning. Ook de sfeer en de veiligheid komen aan de orde. Verder is er nog aandacht voor gezondheid en de leeftijd. Om een en ander duidelijk te maken worden er een aantal voorbeelden gegeven van initiatieven binnen de regio’s Friesland en Limburg. De site heeft nog een aantal links en tips en geeft ook veel instrumenten aan om het beleid te implementeren binnen de organisatie

Deel mee...Email this to someoneShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Facebook