Grondwaterstandmetingen:Hoe gaat dit in zijn werk

level-789387_1280

Grondwater

Grondwater bevindt zich in de ondergrond. In bodems en gesteentes. Het grondwater is meestal afkomstig van neerslag (regen of sneeuw) op de oppervlakte. Het meteorisch water zoals deze neerslag ook wel wordt genoemd infiltreert zich in de bodem. Andere bronnen van grondwater is vrijgekomen water uit de diepere aardkorst.

Grondwater stroomt in de richting van een lager waterniveau. Het grondwater komt door deze stroming met allerlei stoffen in aanraking. Door deze stoffen kunnen door uitlogen allerlei gesteenten ontstaan zoals kalksteen. Op veel plaatsen in Nederland is arseen ontstaan door het stromende grondwater.

Oppervlaktewater bevindt zich in sloten en rivieren. In droge periodes wanneer er oppervlaktewater wordt gewonnen zal dit gaan infiltreren in de bodem. Dan is er sprake van oevergrondwater.

Grondwaterstand te laag

Wanneer het grondwaterpeil gaat zakken kan dit grote gevolgen voor de omgeving hebben. Door verdroging kan schade toegebracht worden aan gewassen. Doordat de bodem gaat verdrogen neemt de korreldruk toe en kunnen door oxidatie de veenlagen in dikte afnemen.

Ook kunnen door de verlaging van de grondwaterstand de funderingen van gebouwen verzakken.

Grondwaterstand te hoog

Wanneer de grondwaterstand te hoog is kan dit doordat het water in kruipruimtes van huizen komt schimmel in de hand werken.

Funderingen worden bij vorst en een te hoge grondwaterstand beschadigd. Door vorst zet water uit. Daardoor wordt de bovengrond op gedrukt met alle gevolgen van dien.

Grondwaterstand meten

Het is dus belangrijk om de grondwaterstand in de gaten te houden en regelmatig te bemeten. Vooral wanneer de grondwaterstand schade zou kunnen toe brengen aan funderingen van gebouwen. Risico’s als verzakking van een gebouw kan een gevolg zijn van het niet of verkeerd bemeten.

Aan de hand van een advies kan een bepaalde bemaling toegepast worden tijdens de bouw.

Grondwaterstandmetingen zijn zijn op hetzelfde moment niet overal gelijk. Dit kan het verschil in opbouw van de bodem zijn. Laagjes klei en veen kunnen een belemmering zijn voor de doorstroming van het grondwater langs een zandige bodem.
Met name de verschillen in de bodem kunnen ongelijkheid vertonen in het zelfde gebied.

De grondwaterstand kan bij veel regen flink stijgen. Door droge periodes met geen regen is de stand laag.

Bouwprojecten

Niet alle bouwprojecten zijn hetzelfde. De invloed van zo’n project is elke keer weer van een andere invloed op de omgeving.
Wanneer er gebouwd gaat worden in een bepaald gebied is het zaak om alles zo professioneel mogelijk in kaart te brengen.
Een van de dingen die belangrijk zijn om te doen is het bepalen van de grondwaterstand.

Vroeger werd de waterstand gemeten met de hand. Met een dompelklokje aan een meetlint werd dit bepaald. Het lint liet men zakken in een buis en wanneer er een plop te horen was kon je aan het meetlint zien hoe diep het grondwateroppervlak zat.

Bij het volautomatisch meten van de grondwaterstand kan vooraf een klick-melding gemaakt worden. De zogenaamde grondroerdersregeling wordt dan compleet verzorgd.
Dit gebeurd voordat de peilbuizen voor de grondwatermeting geplaatst worden.
Bij het bemeten van het waterpeil zijn de metingen en grafieken constant on-line te bekijken.

Monitoring

Gegevens over o.a. de grondwaterstanden zorgen er voor dat alles in kaart worden gebracht om alle risico’s tijdens een bouwproject zo veel mogelijk uit te sluiten.
Voor het aanbrengen van allerlei apparatuur is de werkwijze snel en accuraat.

Meten is weten

Grondwaterstanden meten voor bouw-en infraprojecten zal moeten worden gedaan bij een professioneel bedrijf.
BBCI Frijwijk heeft vakmensen op het gebied van het meten van de grondwaterstand.

Voordelen om met dit bedrijf in zee te gaan zijn:

  • Meetapparatuur plaatsen zij zelf
  • Spanningswatermeten is ook mogelijk
  • Het vooraf bestuderen van klick-meldingen
  • Vol-automatisch meten. Is direct on-line te zien
  • Metingen t.o.v. NAP of eigen vooraf gemeten peil