Advies over ergonomie zorgt voor gezond en functioneel werken

ergo2_v10Voor iedereen die gezond en functioneel wil werken, is het noodzaak de werkplek eens onder de loep te nemen. Ook als je al jarenlang op dezelfde manier werkt, kan niet ergonomisch werken op de lange duur voor klachten zorgen. Een werkplek moet volgens de Arbo-eisen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Maar welke voorwaarden zijn belangrijk en redelijk gemakkelijk te bewerkstelligen? Hier leest u alles wat u dient te weten over ergonomie.

Advies over werkhouding

Voor wie met een beeldscherm werkt, is het van belang dat aan de ogen gedacht wordt: het beeldscherm moet op een bepaalde hoogte geplaatst worden en het is niet verstandig om constant naar het beeldscherm te kijken. Regelmatig focussen op iets dat ver weg is kan oogklachten voorkomen. Voor de afstand tussen de ogen en het beeldscherm zijn bepaalde richtlijnen. De stoel van een werknemer moet aan bepaalde eisen voldoen, maar ook de hoogte en de manier van zitten. Een adviseur kan van dienst zijn om werknemers op hun werkhouding te wijzen.

Voorkom lichamelijke klachten

Lichamelijke klachten van werknemers kunnen vaak voorkomen worden. De meeste klachten worden namelijk veroorzaakt door een verkeerde werkhouding. Door een adviseur naar de werknemers te laten kijken, kan het juiste advies uitgebracht worden. Mensen die ergonomisch werken, hebben een hogere productiviteit, een beetje advies kan dus zorgen voor productiever personeel. Als klachten voorkomen worden, is personeel minder snel ziek. Een aandoening als RSI (klachten ontstaan door repeterende bewegingen) kan lang aanhouden, waardoor personeel een tijd lang uit de roulatie kan zijn. Door tijdig te signaleren dat een bepaalde houding of beweging niet gezond is, kan voorkomen worden dat een personeelslid langdurig ziek is.

Voorkomen is beter dan genezen

Als werknemer ben je verantwoordelijk voor het bieden van veiligheid, dit is zelfs voor de wet verplicht. Samen met een adviseur zijn de onveilige of gezondheidsstorende handelingen of werkplekken eenvoudig te markeren, door een werkplekonderzoek, aanbieden van stoelaanpassingen en/of andere ergonomische producten. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Met eenvoudige hulpmiddelen is een ideale houding aanmeten eenvoudig. Er zijn verschillende adviezen mogelijk, niet alleen hoe mensen in de juiste houding aan een bureau zitten, bijvoorbeeld ook hoe mensen moeten tillen. Door werknemers op de juiste manier voor te lichten kan een heleboel onheil voorkomen worden. Voorlichting gebeurt altijd gebaseerd op de wettelijke verplichtingen en normeringen. Wie bewust is van een veilige en gezonde werkomgeving, gaat ook bewuster om met zijn gezondheid.